Działający na skalę międzynarodową oszuści handlowi szkodzą inwestorom. Czy zaangażowane banki mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Wskazówki dla ofiar.Artikel Lesen

Se un imprenditore non mette a disposizione un sistema operativo cliccabile, si comporta in modo ostile alla concorrenza. Gli avvertimenti minacciosi sono la conseguenza. Come si può evitare questo e qual è comunque la piattaforma del sistema operativo?Artikel Lesen

Si un entrepreneur ne met pas à disposition un système d’exploitation cliquable, il se montre hostile à la concurrence. Les avertissements menaçants en sont la conséquence. Comment éviter cela et quelle est la plateforme du système d’exploitation ?Artikel Lesen

Jeśli przedsiębiorca nie udostępnia klikalnego OS po lewej stronie, działa w sposób nieprzyjazny dla konkurencji. Groźne ostrzeżenia są konsekwencją. Jak można temu zapobiec i co to w ogóle jest platforma OS?Artikel Lesen

Competition law must be constantly adapted to changes in the economy. Politicians react with amendments to the law, the effectiveness of which must be monitored in the aftermath. Analysis of the 9th and 10th amendments to the GWB.Artikel Lesen